GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
 1. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  164.000 đ
  182.000 đ
   
 2. Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  164.000 đ
  184.000 đ
   
 3. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  194.000 đ
  215.000 đ
   
 4. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  239.000 đ
  265.000 đ
   
 5. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  225.000 đ
  249.000 đ
   
 6. Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  711.000 đ
  928.000 đ
   
 7. Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  918.000 đ
  1.298.000 đ
   
 8. Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  1.098.000 đ
  1.220.000 đ
   
 9. Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  849.000 đ
  1.169.000 đ
   
 10. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  95.000 đ
  110.000 đ
   
 11. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  93.500 đ
  117.000 đ
   
 12. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  70.000 đ
   
 13. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  72.000 đ
   
 14. Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  45.000 đ
  60.000 đ
   
 15. Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  95.000 đ
  123.000 đ
   
 16. Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  129.000 đ
  140.000 đ
   
 17. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  80.000 đ
  94.000 đ
   
 18. Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  71.000 đ
  83.000 đ
   
 19. Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  68.000 đ
   
 20. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  70.000 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI