GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

ỔN ÁP BIẾN ÁP
ỔN ÁP BIẾN ÁP CHÂU PHI
 1. ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  1.079.000 đ
  1.440.000 đ
   
 2. Ổn Áp LIOA 1Pha 1KVA DRI-1000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 1KVA DRI-1000II Dãy 90V

  1.116.000 đ
  1.550.000 đ
   
 3. ỔN ÁP LIOA 1P 1KVA DRII-1000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 1KVA DRII-1000 DÃI RỘNG 50V

  1.246.000 đ
  1.780.000 đ
   
 4. Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  1.709.000 đ
  2.280.000 đ
   
 5. Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA DRI-2000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA DRI-2000II Dãy 90V

  1.810.000 đ
  2.370.000 đ
   
 6. ỔN ÁP LIOA 1P 2KVA DRII-2000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 2KVA DRII-2000 DÃI RỘNG 50V

  1.940.000 đ
  2.660.000 đ
   
 7. Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  2.239.000 đ
  2.990.000 đ
   
 8. Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA DRI-3000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA DRI-3000II Dãy 90V

  2.319.000 đ
  3.090.000 đ
   
 9. ỔN ÁP LIOA 1P 3KVA DRII-3000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 3KVA DRII-3000 DÃI RỘNG 50V

  2.700.000 đ
  3.750.000 đ
   
 10. ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  2.659.000 đ
  3.500.000 đ
   
 11. ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  2.659.000 đ
  3.500.000 đ
   
 12. ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRI-5000 DÃI RỘNG 90V

  ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRI-5000 DÃI RỘNG 90V

  2.832.000 đ
  3.990.000 đ
   
 13. ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRII-5000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRII-5000 DÃI RỘNG 50V

  3.810.000 đ
  5.290.000 đ
   
 14. Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  3.720.000 đ
  4.960.000 đ
   
 15. ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  4.650.000 đ
  6.340.000 đ
   
 16. ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  4.250.000 đ
  5.670.000 đ
   
 17. Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  5.910.000 đ
  8.210.000 đ
   
 18. Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  6.999.000 đ
  9.690.000 đ
   
 19. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  8.176.000 đ
  10.220.000 đ
   
 20. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  10.990.000 đ
  15.110.000 đ
   
 21. Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  14.329.000 đ
  19.900.000 đ
   
 22. Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  11.639.000 đ
  16.170.000 đ
   
 23. Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  9.850.000 đ
  14.040.000 đ
   
 24. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  339.000 đ
  389.000 đ
   
 25. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  389.000 đ
  450.000 đ
   
 26. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  419.000 đ
  475.000 đ
   
 27. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  479.000 đ
  505.000 đ
   
 28. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  529.000 đ
  586.000 đ
   
 29. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  549.000 đ
  615.000 đ
   
 30. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  739.000 đ
  815.000 đ
   
 31. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  5.232.000 đ
  7.370.000 đ
   
 32. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  6.999.000 đ
  9.850.000 đ
   
 33. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  9.980.000 đ
  13.420.000 đ
   
 34. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  11.949.000 đ
  16.830.000 đ
   
 35. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  16.320.000 đ
  22.990.000 đ
   
 36. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  164.000 đ
  182.000 đ
   
 37. Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  164.000 đ
  184.000 đ
   
 38. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  194.000 đ
  215.000 đ
   
 39. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  239.000 đ
  265.000 đ
   
 40. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  225.000 đ
  249.000 đ
   
 41. Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  711.000 đ
  928.000 đ
   
 42. Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  918.000 đ
  1.298.000 đ
   
 43. Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  1.098.000 đ
  1.220.000 đ
   
 44. Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  849.000 đ
  1.169.000 đ
   
 45. Ổn Áp LIOA 1P DRII-15KVA - DRII-15000II

  Ổn Áp LIOA 1P DRII-15KVA - DRII-15000II

  13.890.000 đ
  18.520.000 đ
   
 46. TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  299.000 đ
  345.000 đ
   
 47. UPS SANTAK TRUE ONLINE 2KVA - MODEL C2K

  UPS SANTAK TRUE ONLINE 2KVA - MODEL C2K

  18.000.000 đ
  20.000.000 đ
   
 48. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  91.400.000 đ
  128.700.000 đ
   
 49. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  79.700.000 đ
  112.200.000 đ
   
 50. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  60.050.000 đ
  90.200.000 đ
   
 51. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  53.500.000 đ
  75.300.000 đ
   
 52. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  43.990.000 đ
  61.930.000 đ
   
 53. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  30.950.000 đ
  43.560.000 đ
   
 54. BIẾN THẾ ROBOT 3P 200KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 200KVA DÂY ĐỒNG

  66.500.000 đ
  96.000.000 đ
   
 55. BIẾN THẾ ROBOT 3P 150KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 150KVA DÂY ĐỒNG

  51.100.000 đ
  75.000.000 đ
   
 56. BIẾN THẾ ROBOT 3P 120KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 120KVA DÂY ĐỒNG

  44.100.000 đ
  65.000.000 đ
   
 57. BIẾN THẾ ROBOT 3P 100KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 100KVA DÂY ĐỒNG

  36.500.000 đ
  53.000.000 đ
   
 58. BIẾN THẾ ROBOT 3P 75KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 75KVA DÂY ĐỒNG

  30.800.000 đ
  44.000.000 đ
   
 59. BIẾN THẾ ROBOT 3P 60KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 60KVA DÂY ĐỒNG

  3.500.000 đ
   
 60. BIẾN THẾ ROBOT 3P 45KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 45KVA DÂY ĐỒNG

  15.400.000 đ
  22.200.000 đ
   
 61. BIẾN THẾ ROBOT 3P 30KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 30KVA DÂY ĐỒNG

  11.200.000 đ
  16.300.000 đ
   
 62. BIẾN THẾ ROBOT 3P 20KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 20KVA DÂY ĐỒNG

  8.960.000 đ
  12.900.000 đ
   
 63. BIẾN THẾ ROBOT 3P 15KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 15KVA DÂY ĐỒNG

  6.790.000 đ
  9.700.000 đ
   
 64. BIẾN THẾ ROBOT 3P 10KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 10KVA DÂY ĐỒNG

  5.200.000 đ
  7.500.000 đ
   
 65. BIẾN THẾ ROBOT 3P 6KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 6KVA DÂY ĐỒNG

  4.150.000 đ
  5.900.000 đ
   
 66. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC5030 30A - 50V

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC5030 30A - 50V

  3.175.000 đ
  4.350.000 đ
   
 67. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1815 15A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1815 15A

  1.450.000 đ
  1.990.000 đ
   
 68. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1830 30A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1830 30A

  1.890.000 đ
  2.600.000 đ
   
 69. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC3630 30A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC3630 30A

  2.180.000 đ
  3.000.000 đ
   
 70. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  95.000 đ
  110.000 đ
   
 71. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 12,5KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 12,5KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  5.550.000 đ
  7.700.000 đ
   
 72. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 10KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 10KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  4.250.000 đ
  5.900.000 đ
   
 73. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 8KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 8KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  3.900.000 đ
  5.400.000 đ
   
 74. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 5KVA dãy 140V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 5KVA dãy 140V~250V DÂY ĐỒNG

  2.499.000 đ
  3.560.000 đ
   
 75. Ổn Áp RoBot RENO 1P 5kva - Dãy 140V ~ 250V - MODEL 817

  Ổn Áp RoBot RENO 1P 5kva - Dãy 140V ~ 250V - MODEL 817

  2.296.000 đ
  3.280.000 đ
   
 76. ỔN ÁP RENO 1P 20KVA - Dãy 150V~250V MODEL 817

  ỔN ÁP RENO 1P 20KVA - Dãy 150V~250V MODEL 817

  10.500.000 đ
  15.000.000 đ
   
 77. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  93.500 đ
  117.000 đ
   
 78. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  70.000 đ
   
 79. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  72.000 đ
   
 80. Ổn Áp RoBot RENO 818B 1P 30kva - dãy 150V ~ 250V

  Ổn Áp RoBot RENO 818B 1P 30kva - dãy 150V ~ 250V

  16.800.000 đ
  24.000.000 đ
   
 81. Ổn Áp RoBot RENO 818W 1P 15kva - dãy 150V ~ 250V

  Ổn Áp RoBot RENO 818W 1P 15kva - dãy 150V ~ 250V

  6.930.000 đ
  9.900.000 đ
   
 82. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  21.555.000 đ
  30.360.000 đ
   
 83. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  19.249.000 đ
  27.115.000 đ
   
 84. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  17.570.000 đ
  24.750.000 đ
   
 85. Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  45.000 đ
  60.000 đ
   
 86. Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  95.000 đ
  123.000 đ
   
 87. SẠC BÌNH ACQUY 20A/12V-24V TỰ ĐỘNG AST

  SẠC BÌNH ACQUY 20A/12V-24V TỰ ĐỘNG AST

  1.850.000 đ
  2.200.000 đ
   
 88. Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  129.000 đ
  140.000 đ
   
 89. SẠC BÌNH ACQUY 10A/12V TỰ ĐỘNG AST

  SẠC BÌNH ACQUY 10A/12V TỰ ĐỘNG AST

  750.000 đ
  900.000 đ
   
 90. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  80.000 đ
  94.000 đ
   
 91. Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  71.000 đ
  83.000 đ
   
 92. Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  68.000 đ
   
 93. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  70.000 đ
   
 94. UPS SANTAK TRUE ONLINE C10KS

  UPS SANTAK TRUE ONLINE C10KS

  0 đ
   
 95. UPS SANTAK - EX 40 KS

  UPS SANTAK - EX 40 KS

  0 đ
   
 96. UPS SANTAK - EX 30 KS

  UPS SANTAK - EX 30 KS

  0 đ
   
 97. SANTAK - HỆ THỐNG ARRAY

  SANTAK - HỆ THỐNG ARRAY

  0 đ
   
 98. SANTAK TRUE ONLINE 3C 15KS

  SANTAK TRUE ONLINE 3C 15KS

  0 đ
   
 99. UPS SANTAK C1KE

  UPS SANTAK C1KE

  0 đ
   
 100. BỘ LƯU ĐIỆN UPS SANTAK TG1000

  BỘ LƯU ĐIỆN UPS SANTAK TG1000

  2.564.000 đ
   
 101. UPS SANTAK OFFLINE 500VA - MODEL TG500

  UPS SANTAK OFFLINE 500VA - MODEL TG500

  1.075.000 đ
  1.450.000 đ
   
 102. SANTAK - BLAZR E 800 VA

  SANTAK - BLAZR E 800 VA

  0 đ
   
 103. SANTAK - BLAZR E 2000 VA

  SANTAK - BLAZR E 2000 VA

  0 đ
   
 104. SANTAK - EX 20 KS 3PHASES

  SANTAK - EX 20 KS 3PHASES

  0 đ
   
 105. SANTAK UPS - TRUE ONLINE C10KE

  SANTAK UPS - TRUE ONLINE C10KE

  0 đ
   
 106. SANTAK UPS - TRUE ONLINE 3PHASES

  SANTAK UPS - TRUE ONLINE 3PHASES

  0 đ
   
 107. SANTAK UPS C 2K E

  SANTAK UPS C 2K E

  0 đ
   
 108. SANTAK UPS -TRUE ONLINE C6K

  SANTAK UPS -TRUE ONLINE C6K

  0 đ
   
 109. SANTAK UPS C 1K E

  SANTAK UPS C 1K E

  0 đ
   
 110. UPS SANTAK TRUE ONLINE 1KVA - MODEL C1K

  UPS SANTAK TRUE ONLINE 1KVA - MODEL C1K

  8.100.000 đ
  8.800.000 đ
   
 111. UPS SANTAK - TRUE ONLINE C3K

  UPS SANTAK - TRUE ONLINE C3K

  0 đ
   
 112. UPS SANTAK TRUE ONLINE 2000VA - MODEL C2K

  UPS SANTAK TRUE ONLINE 2000VA - MODEL C2K

  18.000.000 đ
  20.000.000 đ
   
 113. SANTAK - TRUE ONLINE C6K - UPS BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN

  SANTAK - TRUE ONLINE C6K - UPS BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN

  0 đ
   
 114. SANTAK - TRUE ONLINE C10 K - UPS BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN

  SANTAK - TRUE ONLINE C10 K - UPS BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN

  0 đ
   
 115. UPS SANTAK - TRUE ONLINE C1K - Thờ Gian Lưu Trữ 1 Giờ

  UPS SANTAK - TRUE ONLINE C1K - Thờ Gian Lưu Trữ 1 Giờ

  0 đ
   
 116. SANTAK - TRUE ONLINE C1KS - Thờ Gian Lưu Trữ 2 Giờ

  SANTAK - TRUE ONLINE C1KS - Thờ Gian Lưu Trữ 2 Giờ

  0 đ
   
 117. SANTAK - TRUE ONLINE C1KS - Thờ Gian Lưu Trữ 3 Giờ

  SANTAK - TRUE ONLINE C1KS - Thờ Gian Lưu Trữ 3 Giờ

  0 đ
   
 118. ỔN ÁP - AST 100KVA

  ỔN ÁP - AST 100KVA

  0 đ
   
 119. ỔN ÁP -AST 60KVA

  ỔN ÁP -AST 60KVA

  0 đ
   
 120. ỔN ÁP -AST 30KVA

  ỔN ÁP -AST 30KVA

  0 đ
   
 121. ỔN ÁP -AST 25KVA

  ỔN ÁP -AST 25KVA

  0 đ
   
 122. ỔN ÁP -AST 20KVA

  ỔN ÁP -AST 20KVA

  0 đ
   
 123. ỔN ÁP -AST 8KVA

  ỔN ÁP -AST 8KVA

  0 đ
   
 124. ỔN ÁP -AST 16KVA

  ỔN ÁP -AST 16KVA

  0 đ
   
 125. ỔN ÁP -AST 6KVA

  ỔN ÁP -AST 6KVA

  0 đ
   
 126. ỔN ÁP -AST 4KVA

  ỔN ÁP -AST 4KVA

  0 đ
   
 127. ỔN ÁP -AST 5KVA

  ỔN ÁP -AST 5KVA

  0 đ
   
 128. ỔN ÁP -AST 3KVA

  ỔN ÁP -AST 3KVA

  0 đ
   
 129. ỔN ÁP -AST 1KVA

  ỔN ÁP -AST 1KVA

  0 đ
   
 130. ỔN ÁP -AST 2KVA

  ỔN ÁP -AST 2KVA

  0 đ
   
 131. ỔN ÁP -AST 1.5KVA

  ỔN ÁP -AST 1.5KVA

  0 đ
   
 132. ỔN ÁP -AST 600W

  ỔN ÁP -AST 600W

  0 đ
   
 133. ỔN ÁP -AST 10k 3pha.

  ỔN ÁP -AST 10k 3pha.

  0 đ
   
 134. ỔN ÁP -AST 20KVA 3pha

  ỔN ÁP -AST 20KVA 3pha

  0 đ
   
 135. ỔN ÁP -AST 30KVA 3pha

  ỔN ÁP -AST 30KVA 3pha

  0 đ
   
 136. ỔN ÁP -AST 40KVA 3pha

  ỔN ÁP -AST 40KVA 3pha

  0 đ
   
 137. ỔN ÁP PCP 3PHA 60KVA

  ỔN ÁP PCP 3PHA 60KVA

  0 đ
   
 138. ỔN ÁP PCP 3 KVA

  ỔN ÁP PCP 3 KVA

  2.250.000 đ
  2.990.000 đ
   
 139. ỔN ÁP 2 KVA HIỆU PCP

  ỔN ÁP 2 KVA HIỆU PCP

  0 đ
   
 140. ỔN ÁP 1 KVA HIỆU PCP

  ỔN ÁP 1 KVA HIỆU PCP

  0 đ
   
 141. ỔN ÁP PCP 5KVA

  ỔN ÁP PCP 5KVA

  0 đ
   
 142. ỔN ÁP PCP 6 KVA

  ỔN ÁP PCP 6 KVA

  0 đ
   
 143. ỔN ÁP PCP 7, 5 KVA

  ỔN ÁP PCP 7, 5 KVA

  0 đ
   
 144. ỔN ÁP PCP 10 KVA

  ỔN ÁP PCP 10 KVA

  0 đ
   
 145. ỔN ÁP PCP 15 KVA 1PHA

  ỔN ÁP PCP 15 KVA 1PHA

  0 đ
   
 146. ỔN ÁP PCP 20 KVA 1 PHA

  ỔN ÁP PCP 20 KVA 1 PHA

  0 đ
   
 147. ỔN ÁP PCP 30 KVA 1 PHA

  ỔN ÁP PCP 30 KVA 1 PHA

  0 đ
   
 148. ỔN ÁP PCP 40 KVA 1 PHA

  ỔN ÁP PCP 40 KVA 1 PHA

  0 đ
   
 149. ỔN ÁP PCP 50 KVA 1 PHA

  ỔN ÁP PCP 50 KVA 1 PHA

  0 đ
   
 150. ỔN ÁP 10K HANSHIN

  ỔN ÁP 10K HANSHIN

  0 đ
   
 151. ỔN ÁP HANSHINCO - 30KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HANSHINCO - 30KVA 3 PHA

  0 đ
   
 152. ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 15KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 15KVA 3 PHA

   
 153. ỔN ÁP HANSHINCO - 10KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HANSHINCO - 10KVA 3 PHA

  0 đ
   
 154. ỔN ÁP HANSHINCO - TREO TƯỜNG 10K

  ỔN ÁP HANSHINCO - TREO TƯỜNG 10K

  0 đ
   
 155. ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 10 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 10 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 156. ỔN ÁP 25K3F HANSHIN

  ỔN ÁP 25K3F HANSHIN

  0 đ
   
 157. ỔN ÁP30K3F HANSHIN

  ỔN ÁP30K3F HANSHIN

  0 đ
   
 158. ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 1500 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU HANSHIN 1500 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 159. ỔN ÁP500K 3F HANSHIN

  ỔN ÁP500K 3F HANSHIN

  0 đ
   
 160. ỔN ÁP 750K 3F HANSHIN

  ỔN ÁP 750K 3F HANSHIN

  0 đ
   
 161. ỔN ÁP100K 3F HANSHIN

  ỔN ÁP100K 3F HANSHIN

  0 đ
   
 162. ỐN ÁP 10K 3F - HANSHIN

  ỐN ÁP 10K 3F - HANSHIN

  0 đ
   
 163. ỔN ÁP75K 3F HANSHIN

  ỔN ÁP75K 3F HANSHIN

  0 đ
   
 164. ỔN ÁP 6K 3F HANSHIN

  ỔN ÁP 6K 3F HANSHIN

  0 đ
   
 165. ỐN ÁP 3K 3F - HANSHIN

  ỐN ÁP 3K 3F - HANSHIN

  0 đ
   
 166. ỔN ÁP 2K HANSHIN

  ỔN ÁP 2K HANSHIN

  0 đ
   
 167. ỔN ÁP 1.5K HANSHIN

  ỔN ÁP 1.5K HANSHIN

  0 đ
   
 168. ỔN ÁP 1K HANSHIN

  ỔN ÁP 1K HANSHIN

  0 đ
   
 169. Ổn áp HanShin 1000 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 1000 Kva 3pha

  0 đ
   
 170. Ổn áp HanShin 600 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 600 Kva 3pha

  0 đ
   
 171. Ổn áp HanShin 200 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 200 Kva 3pha

  0 đ
   
 172. Ổn áp HanShin 30 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 30 Kva 3pha

  0 đ
   
 173. Ổn áp HanShin 60 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 60 Kva 3pha

  0 đ
   
 174. Ổn áp HanShin 400 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 400 Kva 3pha

  0 đ
   
 175. Ổn áp HanShin 45 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 45 Kva 3pha

  0 đ
   
 176. Ổn áp HanShin 25 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 25 Kva 3pha

  0 đ
   
 177. Ổn áp HanShin 20 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 20 Kva 3pha

  0 đ
   
 178. Ổn áp HanShin 15 Kva 3pha

  Ổn áp HanShin 15 Kva 3pha

  0 đ
   
 179. Ổn áp HanShin 50 Kva 1pha

  Ổn áp HanShin 50 Kva 1pha

  0 đ
   
 180. Ổn áp HanShin 40 Kva 1pha

  Ổn áp HanShin 40 Kva 1pha

  0 đ
   
 181. Ổn áp HanShin 30 Kva 1pha

  Ổn áp HanShin 30 Kva 1pha

  0 đ
   
 182. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 100 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 100 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 183. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 200 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 200 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 184. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 1300 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 1300 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 185. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 60 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 60 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 186. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 40 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 40 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 187. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 50 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 50 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 188. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 15 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 15 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 189. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 25 KVA 3 PHA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 25 KVA 3 PHA

  0 đ
   
 190. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 10 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 10 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  0 đ
   
 191. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 4 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 4 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  0 đ
   
 192. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 3 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 3 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  0 đ
   
 193. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 5 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 5 KVA LOẠI MẶT NHỰA

  0 đ
   
 194. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 10 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 10 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  0 đ
   
 195. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 1 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 1 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  0 đ
   
 196. ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 3 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  ỔN ÁP HIỆU SUTUDO - 3 KVA LOẠI MẶT SẮT.

  0 đ
   
 197. Ổn áp Sutudo 400 Kva - 3 pha

  Ổn áp Sutudo 400 Kva - 3 pha

  0 đ
   
 198. Ổn áp Sutudo 500 Kva - 3 pha

  Ổn áp Sutudo 500 Kva - 3 pha

  0 đ
   
 199. Ổn áp Sutudo 300 Kva - 3 pha

  Ổn áp Sutudo 300 Kva - 3 pha

  0 đ
   
 200. Ổn áp Sutudo 150 Kva - 3 pha

  Ổn áp Sutudo 150 Kva - 3 pha

  0 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI