GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

ROBOT
ROBOT
 1. BIẾN THẾ ROBOT 3P 200KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 200KVA DÂY ĐỒNG

  66.500.000 đ
  96.000.000 đ
   
 2. BIẾN THẾ ROBOT 3P 150KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 150KVA DÂY ĐỒNG

  51.100.000 đ
  75.000.000 đ
   
 3. BIẾN THẾ ROBOT 3P 120KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 120KVA DÂY ĐỒNG

  44.100.000 đ
  65.000.000 đ
   
 4. BIẾN THẾ ROBOT 3P 100KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 100KVA DÂY ĐỒNG

  36.500.000 đ
  53.000.000 đ
   
 5. BIẾN THẾ ROBOT 3P 75KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 75KVA DÂY ĐỒNG

  30.800.000 đ
  44.000.000 đ
   
 6. BIẾN THẾ ROBOT 3P 60KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 60KVA DÂY ĐỒNG

  3.500.000 đ
   
 7. BIẾN THẾ ROBOT 3P 45KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 45KVA DÂY ĐỒNG

  15.400.000 đ
  22.200.000 đ
   
 8. BIẾN THẾ ROBOT 3P 30KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 30KVA DÂY ĐỒNG

  11.200.000 đ
  16.300.000 đ
   
 9. BIẾN THẾ ROBOT 3P 20KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 20KVA DÂY ĐỒNG

  8.960.000 đ
  12.900.000 đ
   
 10. BIẾN THẾ ROBOT 3P 15KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 15KVA DÂY ĐỒNG

  6.790.000 đ
  9.700.000 đ
   
 11. BIẾN THẾ ROBOT 3P 10KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 10KVA DÂY ĐỒNG

  5.200.000 đ
  7.500.000 đ
   
 12. BIẾN THẾ ROBOT 3P 6KVA DÂY ĐỒNG

  BIẾN THẾ ROBOT 3P 6KVA DÂY ĐỒNG

  4.150.000 đ
  5.900.000 đ
   
 13. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 12,5KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 12,5KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  5.550.000 đ
  7.700.000 đ
   
 14. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 10KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 10KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  4.250.000 đ
  5.900.000 đ
   
 15. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 8KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 8KVA dãy 150V~250V DÂY ĐỒNG

  3.900.000 đ
  5.400.000 đ
   
 16. ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 5KVA dãy 140V~250V DÂY ĐỒNG

  ỔN ÁP ROBOT TREO TƯỜNG 5KVA dãy 140V~250V DÂY ĐỒNG

  2.499.000 đ
  3.560.000 đ
   
 17. Ổn Áp RoBot RENO 1P 5kva - Dãy 140V ~ 250V - MODEL 817

  Ổn Áp RoBot RENO 1P 5kva - Dãy 140V ~ 250V - MODEL 817

  2.296.000 đ
  3.280.000 đ
   
 18. ỔN ÁP RENO 1P 20KVA - Dãy 150V~250V MODEL 817

  ỔN ÁP RENO 1P 20KVA - Dãy 150V~250V MODEL 817

  10.500.000 đ
  15.000.000 đ
   
 19. Ổn Áp RoBot RENO 818B 1P 30kva - dãy 150V ~ 250V

  Ổn Áp RoBot RENO 818B 1P 30kva - dãy 150V ~ 250V

  16.800.000 đ
  24.000.000 đ
   
 20. Ổn Áp RoBot RENO 818W 1P 15kva - dãy 150V ~ 250V

  Ổn Áp RoBot RENO 818W 1P 15kva - dãy 150V ~ 250V

  6.930.000 đ
  9.900.000 đ
   
 21. ỔN ÁP ROBOT RENO 10 KVA 1p 150V~250V

  ỔN ÁP ROBOT RENO 10 KVA 1p 150V~250V

  3.990.000 đ
  5.600.000 đ
   
 22. ROBOT 1PHA 60 KVA

  ROBOT 1PHA 60 KVA

  0 đ
   
 23. ROBOT 1PHA 50KVA

  ROBOT 1PHA 50KVA

  0 đ
   
 24. ROBOT 1PHA - 20KVA

  ROBOT 1PHA - 20KVA

  0 đ
   
 25. ROBOT 1PHA - 40KVA

  ROBOT 1PHA - 40KVA

  0 đ
   
 26. ROBOT 3PHA 1000KVA

  ROBOT 3PHA 1000KVA

  0 đ
   
 27. ROBOT 3PHA 100 KVA.

  ROBOT 3PHA 100 KVA.

  0 đ
   
 28. ROBOT - 3PHA 75KVA

  ROBOT - 3PHA 75KVA

  0 đ
   
 29. ROBOT 3PHA 300 KVA

  ROBOT 3PHA 300 KVA

  0 đ
   
 30. ROBOT 3PHA 500KVA

  ROBOT 3PHA 500KVA

  0 đ
   
 31. ROBOT 3PHA 200 KVA.

  ROBOT 3PHA 200 KVA.

  0 đ
   
 32. ROBOT 3PHA 180 KVA.

  ROBOT 3PHA 180 KVA.

  0 đ
   
 33. ROBOT - 3 PHA - 15KVA

  ROBOT - 3 PHA - 15KVA

  0 đ
   
 34. ROBOT - 3 KVA 1F

  ROBOT - 3 KVA 1F

  0 đ
   
 35. ROBOT - 6KVA 1F

  ROBOT - 6KVA 1F

  0 đ
   
 36. Ổn áp Robot 8 Kva

  Ổn áp Robot 8 Kva

  0 đ
   
 37. Ổn áp Robot 6 Kva

  Ổn áp Robot 6 Kva

  0 đ
   
 38. Ổn áp Robot 400 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 400 Kva 3 pha

  0 đ
   
 39. Ổn áp Robot 600 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 600 Kva 3 pha

  0 đ
   
 40. Ổn áp Robot 120 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 120 Kva 3 pha

  0 đ
   
 41. Ổn áp Robot 45 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 45 Kva 3 pha

  0 đ
   
 42. Ổn áp Robot 30 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 30 Kva 3 pha

  0 đ
   
 43. Ổn áp Robot 60 Kva 3 pha

  Ổn áp Robot 60 Kva 3 pha

  0 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI