GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

LIOA
LIOA
 1. ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  1.079.000 đ
  1.440.000 đ
   
 2. Ổn Áp LIOA 1Pha 1KVA DRI-1000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 1KVA DRI-1000II Dãy 90V

  1.116.000 đ
  1.550.000 đ
   
 3. ỔN ÁP LIOA 1P 1KVA DRII-1000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 1KVA DRII-1000 DÃI RỘNG 50V

  1.246.000 đ
  1.780.000 đ
   
 4. Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  1.709.000 đ
  2.280.000 đ
   
 5. Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA DRI-2000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA DRI-2000II Dãy 90V

  1.810.000 đ
  2.370.000 đ
   
 6. ỔN ÁP LIOA 1P 2KVA DRII-2000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 2KVA DRII-2000 DÃI RỘNG 50V

  1.940.000 đ
  2.660.000 đ
   
 7. Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  2.239.000 đ
  2.990.000 đ
   
 8. Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA DRI-3000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA DRI-3000II Dãy 90V

  2.319.000 đ
  3.090.000 đ
   
 9. ỔN ÁP LIOA 1P 3KVA DRII-3000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 3KVA DRII-3000 DÃI RỘNG 50V

  2.700.000 đ
  3.750.000 đ
   
 10. ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  2.659.000 đ
  3.500.000 đ
   
 11. ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  2.659.000 đ
  3.500.000 đ
   
 12. ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRI-5000 DÃI RỘNG 90V

  ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRI-5000 DÃI RỘNG 90V

  2.832.000 đ
  3.990.000 đ
   
 13. ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRII-5000 DÃI RỘNG 50V

  ỔN ÁP LIOA 1P 5KVA DRII-5000 DÃI RỘNG 50V

  3.810.000 đ
  5.290.000 đ
   
 14. Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  3.720.000 đ
  4.960.000 đ
   
 15. ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  4.650.000 đ
  6.340.000 đ
   
 16. ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  4.250.000 đ
  5.670.000 đ
   
 17. Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  5.910.000 đ
  8.210.000 đ
   
 18. Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  6.999.000 đ
  9.690.000 đ
   
 19. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  8.176.000 đ
  10.220.000 đ
   
 20. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  10.990.000 đ
  15.110.000 đ
   
 21. Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  14.329.000 đ
  19.900.000 đ
   
 22. Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  11.639.000 đ
  16.170.000 đ
   
 23. Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  9.850.000 đ
  14.040.000 đ
   
 24. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  339.000 đ
  389.000 đ
   
 25. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  389.000 đ
  450.000 đ
   
 26. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  419.000 đ
  475.000 đ
   
 27. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  479.000 đ
  505.000 đ
   
 28. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  529.000 đ
  586.000 đ
   
 29. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  549.000 đ
  615.000 đ
   
 30. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  739.000 đ
  815.000 đ
   
 31. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  5.232.000 đ
  7.370.000 đ
   
 32. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  6.999.000 đ
  9.850.000 đ
   
 33. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  9.980.000 đ
  13.420.000 đ
   
 34. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  11.949.000 đ
  16.830.000 đ
   
 35. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  16.320.000 đ
  22.990.000 đ
   
 36. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  164.000 đ
  182.000 đ
   
 37. Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  164.000 đ
  184.000 đ
   
 38. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  194.000 đ
  215.000 đ
   
 39. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  239.000 đ
  265.000 đ
   
 40. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  225.000 đ
  249.000 đ
   
 41. Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  711.000 đ
  928.000 đ
   
 42. Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  918.000 đ
  1.298.000 đ
   
 43. Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  1.098.000 đ
  1.220.000 đ
   
 44. Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX2025 20M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  849.000 đ
  1.169.000 đ
   
 45. Ổn Áp LIOA 1P DRII-15KVA - DRII-15000II

  Ổn Áp LIOA 1P DRII-15KVA - DRII-15000II

  13.890.000 đ
  18.520.000 đ
   
 46. TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  299.000 đ
  345.000 đ
   
 47. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  91.400.000 đ
  128.700.000 đ
   
 48. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  79.700.000 đ
  112.200.000 đ
   
 49. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  60.050.000 đ
  90.200.000 đ
   
 50. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  53.500.000 đ
  75.300.000 đ
   
 51. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  43.990.000 đ
  61.930.000 đ
   
 52. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  30.950.000 đ
  43.560.000 đ
   
 53. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC5030 30A - 50V

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC5030 30A - 50V

  3.175.000 đ
  4.350.000 đ
   
 54. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1815 15A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1815 15A

  1.450.000 đ
  1.990.000 đ
   
 55. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1830 30A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC1830 30A

  1.890.000 đ
  2.600.000 đ
   
 56. SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC3630 30A

  SẠC BÌNH ACQUY LIOA BC3630 30A

  2.180.000 đ
  3.000.000 đ
   
 57. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA OQMN3-3 3M KIỂU ĐĨA BAY MINI

  95.000 đ
  110.000 đ
   
 58. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4S ON-OF DÂY 3MX2 TRẮNG 4SOF3W

  93.500 đ
  117.000 đ
   
 59. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 3S3W CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  70.000 đ
   
 60. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M TRẮNG KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  72.000 đ
   
 61. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  21.555.000 đ
  30.360.000 đ
   
 62. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  19.249.000 đ
  27.115.000 đ
   
 63. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  17.570.000 đ
  24.750.000 đ
   
 64. Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  Ổ CẮM LIOA S3TC 3m x 2 CÔNG SUẤT CAO - 3 LẨU

  45.000 đ
  60.000 đ
   
 65. Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  95.000 đ
  123.000 đ
   
 66. Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  129.000 đ
  140.000 đ
   
 67. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  80.000 đ
  94.000 đ
   
 68. Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  71.000 đ
  83.000 đ
   
 69. Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  68.000 đ
   
 70. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  70.000 đ
   
 71. Ổn Áp LiOa 150Kva - (Xem Thông Số Kỹ Thuật)

  Ổn Áp LiOa 150Kva - (Xem Thông Số Kỹ Thuật)

  90.990.000 đ
  125.200.000 đ
   
 72. Ổn Áp LiOa 200Kva - Xem Thông Số Kỹ Thuật

  Ổn Áp LiOa 200Kva - Xem Thông Số Kỹ Thuật

  138.999.000 đ
  192.610.000 đ
   
 73. Ổn Áp LiOa 250Kva 3Pha - 380V

  Ổn Áp LiOa 250Kva 3Pha - 380V

  191.990.000 đ
  265.770.000 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI