GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

BIẾN ÁP LIOA
BIẾN ÁP LIOA
 1. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  339.000 đ
  389.000 đ
   
 2. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  389.000 đ
  450.000 đ
   
 3. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  419.000 đ
  475.000 đ
   
 4. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  479.000 đ
  505.000 đ
   
 5. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  529.000 đ
  586.000 đ
   
 6. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  549.000 đ
  615.000 đ
   
 7. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  739.000 đ
  815.000 đ
   
 8. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  5.232.000 đ
  7.370.000 đ
   
 9. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  6.999.000 đ
  9.850.000 đ
   
 10. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  9.980.000 đ
  13.420.000 đ
   
 11. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  11.949.000 đ
  16.830.000 đ
   
 12. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  16.320.000 đ
  22.990.000 đ
   
 13. TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  TRẠM SẠC THÔNG MINH LIOA-2D22N5USB

  299.000 đ
  345.000 đ
   
 14. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 560KVA

  91.400.000 đ
  128.700.000 đ
   
 15. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 400KVA

  79.700.000 đ
  112.200.000 đ
   
 16. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 320KVA

  60.050.000 đ
  90.200.000 đ
   
 17. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 250KVA

  53.500.000 đ
  75.300.000 đ
   
 18. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 200KVA

  43.990.000 đ
  61.930.000 đ
   
 19. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 150KVA

  30.950.000 đ
  43.560.000 đ
   
 20. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 100KVA

  21.555.000 đ
  30.360.000 đ
   
 21. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 80KVA

  19.249.000 đ
  27.115.000 đ
   
 22. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 60KVA

  17.570.000 đ
  24.750.000 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI