GIỎ HÀNG
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ
Thanh toán ngay

LIOA
LIOA
 1. ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 1KVA SH MỚI NHẤT

  1.050.000 đ
  1.440.000 đ
   
 2. Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 2KVA SH-2000II

  1.709.000 đ
  2.280.000 đ
   
 3. Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 3KVA SH-3000II

  2.149.000 đ
  2.990.000 đ
   
 4. ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5KVA II MẪU MỚI - GIÁ TỐT NHẤT

  2.520.000 đ
  3.500.000 đ
   
 5. ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  ỔN ÁP LIOA 5Kva 1P , SH-5000VAII THẾ HỆ MỚI , GIÁ TỐT NHẤT

  2.520.000 đ
  3.500.000 đ
   
 6. Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 7,5KVA SH-7500II

  3.580.000 đ
  4.960.000 đ
   
 7. ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  ON AP LIOA 7,5KVA DRI

  4.650.000 đ
  6.340.000 đ
   
 8. ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  ỔN ÁP LIOA 1Pha 10KVA SH-10000II

  4.250.000 đ
  5.670.000 đ
   
 9. Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 10KVA DRI-10000II Dãy 90V

  5.600.000 đ
  8.210.000 đ
   
 10. Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  Ổn Áp LIOA 1P DRII-10KVA - DRII-10000II

  6.999.000 đ
  9.690.000 đ
   
 11. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA SH-15000II

  7.700.000 đ
  10.220.000 đ
   
 12. Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  Ổn Áp LIOA 1Pha 15KVA DRI-15000II DÃY 90V

  10.990.000 đ
  15.110.000 đ
   
 13. Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  Ổn Áp LIOA 1PHA 20KVA DRI-20000II DÃI 90V

  13.990.000 đ
  19.900.000 đ
   
 14. Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  Ổn Áp LIOA 1Pha 25KVA SH-25000II

  11.172.000 đ
  16.170.000 đ
   
 15. Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  Ổn Áp LiOA 3Pha Khô SH3-15KVA

  9.850.000 đ
  14.040.000 đ
   
 16. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 - 200VA

  339.000 đ
  389.000 đ
   
 17. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 400VA

  389.000 đ
  450.000 đ
   
 18. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 - 600VA

  419.000 đ
  475.000 đ
   
 19. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA

  479.000 đ
  505.000 đ
   
 20. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN012 - 1,2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  529.000 đ
  586.000 đ
   
 21. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN015 - 1,5kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  549.000 đ
  615.000 đ
   
 22. Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN020 - 2kVA Vào 220V Ra 100V-120V

  739.000 đ
  815.000 đ
   
 23. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 10KVA

  5.350.000 đ
  7.370.000 đ
   
 24. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 15KVA

  7.100.000 đ
  9.850.000 đ
   
 25. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 20KVA

  9.590.000 đ
  13.420.000 đ
   
 26. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 30KVA

  12.100.000 đ
  16.830.000 đ
   
 27. Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp Tự Ngẫu 3 Pha LIOA 50KVA

  18.500.000 đ
  22.990.000 đ
   
 28. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10m x 3 lõi

  239.000 đ
  265.000 đ
   
 29. Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  Ổ CẮM LIOA XTD10-3-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 10M x 3 Lõi

  225.000 đ
  249.000 đ
   
 30. Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  Ổ CẮM LIOA XTD5-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY DÂY 5M x 2

  164.000 đ
  184.000 đ
   
 31. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-15A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  194.000 đ
  215.000 đ
   
 32. Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  Ổ CẮM LIOA XTD10-2-10A KÉO DÀI KIỂU XÁCH TAY

  164.000 đ
  182.000 đ
   
 33. Ổ CẮM LIOA QTX2025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  Ổ CẮM LIOA QTX2025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI CHỐNG XOẮN DÂY

  849.000 đ
  1.169.000 đ
   
 34. Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  Ổ CẮM LIOA QT3025 30M x 2 KIỂU RULO KÉO DÀI QUAY TAY CÔNG NGHIỆP

  918.000 đ
  1.298.000 đ
   
 35. Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP 10 Ổ LIOA 4D6S32 3M X 2 (ĐEN)

  95.000 đ
  123.000 đ
   
 36. Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG 8DN DÂY 3M

  129.000 đ
  140.000 đ
   
 37. Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  Ổ CẮM ĐIỆN LIOA 4DN 3M KÉO DÀI

  80.000 đ
  94.000 đ
   
 38. Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  Ổ CẮM LIOA ĐA NĂNG 3D32N

  71.000 đ
  83.000 đ
   
 39. Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LIOA 3S3 CÓ CB BẢO VỆ

  58.000 đ
  68.000 đ
   
 40. Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  Ổ CẮM LiOA 4S3 3M KÉO DÀI PHỔ THÔNG CÓ CB BẢO VỆ

  60.000 đ
  70.000 đ
   
 41. Ổn Áp LiOa 150Kva - (Xem Thông Số Kỹ Thuật)

  Ổn Áp LiOa 150Kva - (Xem Thông Số Kỹ Thuật)

  90.990.000 đ
  125.200.000 đ
   
 42. Ổn Áp LiOa 200Kva - Xem Thông Số Kỹ Thuật

  Ổn Áp LiOa 200Kva - Xem Thông Số Kỹ Thuật

  138.999.000 đ
  192.610.000 đ
   
 43. Ổn Áp LiOa 250Kva 3Pha - 380V

  Ổn Áp LiOa 250Kva 3Pha - 380V

  191.990.000 đ
  265.770.000 đ
   
ĐỐI TÁC VỚI CHÂU PHI